Yleiset palveluehdot

§ 1 Yleistä

Suomen Verkkobonus Oy toimittaa luottohakemuksia yhteistyökumppaneinaan toimiville välittäjille, kuten LVS Brokers Oy sekä rahoituslaitoksille, pankeille sekä ja luottoja myöntäville yhtiöille Lainapaikka.fi -palvelun kautta.

Suomen Verkkobonus Oy tai LVS Brokers Oy ei itse tarjoa tai myönnä lainoja tai osallistu luottoja koskeviin myöntämispäätöksiin, vaan vastaanottaa luottohakemuksen sekä toimittaa sen yhteistyökumppaneillensa, mikäli yhteistyökumppanin Suomen Verkkobonus Oy:lle määrittävät kriteerit täyttyvät. Suomen Verkkobonus Oy:n yhteistyökumppanit ovat kukin itse suoraan yhteydessä Luotonhakijaan (Luotonhakija). Luotonhakija voi tehdä luottoa koskevan luottosopimuksen ainostaan itse valitsemansa luotonmyöntäjän kanssa.

Luoton myöntää Suomen Verkkobonus Oy:n sekä LVS Brokers Oy:n yhteistyökumppani ja luottoa koskeva lainasopimus tehdään aina Luotonhakijan sekä Suomen Verkkobonus Oy:n ja pankin tai muun luotonmyöntäjän välille. Suomen Verkkobonus Oy tai LVS Brokers Oy ei ole luottosopimuksen osapuoli missään tapauksessa, eikä ota siltä osin minkäänlaista vastuuta luotosta, luottosopimuksen sisällöstä tai luottosopimuksesta koituvista taloudellisista vastuista tai velvoitteista.

§ 2 Palveluun tallennettavat tiedot

Kun teet luottohakemuksen Suomen Verkkobonus Oy:n internetpalvelussa hakemuslomakkeella, henkilötietosi ja haetun luoton tiedot tallennetaan Suomen Verkkobonus Oy:n sekä LVS Brokers Oy:n asiakastietokantaan. Tallennettuja tietoja voidaan käyttää myös Suomen Verkkobonus Oy:n sekä LVS Brokers Oy:n palveluiden kehitystyöhön sekä markkinointitoimenpiteisiin.

Suomen Verkkobonus Oy:n internet -palvelun kautta lainaa hakevien henkilöiden luottotiedot voidaan tarkastaa Suomen Asiakastieto Oy:n tai Dun & Bradstreet Oy:n luottotietorekisteristä sekä LVS Brokers Oy:n asiakastietorekisteristä ja luottotietokyselyn tulokset voidaan tallentaa Suomen Verkkobonus Oy:n sekä LVS Brokers Oy:n asiakastietorekisteriin. Saatuja tietoja voidaan luovuttaa luottohakemuksen yhteydessä Suomen Verkkobonus Oy:n sekä LVS Brokers Oy:n yhteistyökumppaneina toimiville luottoa tarjoaville yhtiöille sekä pankeille.

Lisäksi luottohakemuksen yhteydessä Luotonhakijan henkilöturvatunnus tallennetaan Suomen Verkkobonus Oy:n sekä LVS Brokers Oy:n asiakastietorekisteriin.

Luottoa voivat Suomen Verkkobonus Oy:n kautta hakea vain täysi-ikäiset, puhtaat luottotiedot omaavat ja täysivaltaiset henkilöt, joilla on Suomalainen henkilötunnus.

Suomen Verkkobonus Oy:n internet -sivujen käyttäminen ja lainahakemuksen lähettäminen on Luotonhakijalle aina maksutonta.

§ 3 Luotonhakijan Suostumus

Lähettäessään luottohakemuksen Luotonhakija suostuu siihen, että luottopäätös voidaan lähettää Luotonhakijan hakemusvaiheessa syöttämään sähköpostiosoitteeseen. Lähettäessään luottohakemuksen Luotonhakija hyväksyy sen, että Rahoituslaitos ja/tai luoton myöntävä yhtiö tai pankki sekä Suomen Verkkobonus Oy ja LVS Brokers Oy voivat tarkistaa Luotonhakijan luottotiedot ja Luotonhakijan ilmoittamien työnantajatietojen oikeellisuus voidaan tarkistaa Luotonhakijan työnantajalta. Lisäksi Luotonhakijan puhelinumeron oikeellisuus voidaan tarkistaa.

Luotonhakija on ymmärtänyt ja käsittänyt, että Suomen Verkkobonus Oy tai LVS Brokers Oy ei tee luottopäätöstä Luotonhakijan hakemasta luotosta. Päätöksen luoton myöntämisestä tekee yksi tai useampi Suomen Verkkobonus Oy:n kanssa yhteistyössä oleva pankki tai muu luottoja myöntävä yhtiö. Luotonhakija valtuuttaa Suomen Verkkobonus Oy:n sekä LVS Brokers Oy:n saamaan tietoja pankin tai muun luotontarjoajan tekemästä luottopäätöksestä ja vastaanottamaan luotonmyöntäjiltä luottopäätöstä koskevia tietoja.

§ 4 Suomen Verkkobonus Oy:n vastuun rajoitukset

Suomen Verkkobonus Oy:n lainanvälityspalvelu tarjotaan ja tuotetaan Luotonhakijalle sellaisena kuin sen on. Suomen Verkkobonus Oy tai LVS Brokers Oy ei ota minkäänlaista vastuuta palvelun tai palveluiden toimivuudesta, yhteistyökumppaniensa luotonhakijalle tekemistä tarjouksista, luotoista, luottoa koskevan sopimuksen syntymisestä ja sopimukseen kohdistuvista velvoitteista tai Suomen Verkkobonus Oy:n ylläpitämän palvelun johdosta syntyvästä muusta järjestelystä.

Suomen Verkkobonus Oy tai LVS Brokers Oy ei vastaa miltään osin vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai muusta paikallisesta lainsäädännöstä,sodasta, lakosta, työsulusta, viranomaisten toiminnasta, luonnonmullistuksesta tai muusta vastaavasta Suomen Verkkobonus Oy:sta tai LVS Brokers Oy:sta johtumattomasta tapahtumasta. Tämä koskee lisäksi tilanteita, joissa Suomen Verkkobonus Oy on yllä mainittujen toimintojen tai tapahtumien kohteena.

Suomen Verkkobonus Oy tai LVS Brokers Oy ei vastaa mistään Luotonhakijalle koituvasta epäsuorasta vahingosta. Suomen Verkkobonus Oy tai LVS Brokers Oy ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka tapahtuu Suomen Verkkobonus Oy:sta tai LVS Brokers Oy:sta riippumattomista syistä.

Luottohakemusta laatiessa on oleellista, että Luotonhakija ilmoittaa säännöllisten tulojensa tarkan määrän sekä kaikki kuukausittaiset elinkustannuksensa, jotta Luotonhakija voi laskea itselleen sopivan suuruisen kuukausierän hakemalleen luotolle. Suomen Verkkobonus Oy tai LVS Brokers Oy ei ota millään tavoin vastuuta Luotonhakijan lainahakemuksen yhteydessä ilmoittamista virheellisistä tiedoista, vaikeuksista maksaa luottoa takaisin osittain tai kokonaan tai muista seikoista tai ongelmista, joissa Suomen Verkkobonus Oy tai LVS Brokers Oy ei ole ollut sopivana osapuolena.

§ 5 Henkilötietojen käsittely

Suomen Verkkobonus Oy käsittelee verkkopalveluittaan käyttävien Luotonhakijoiden henkilötietoja henkilötietolain ja muun Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Käyttämällä palveluamme annat Suomen Verkkobonus Oy:lle sekä LVS Brokers Oy:lle luvan käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi Suomen Verkkobonus Oy:n tai LVS Brokers Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville muille yrityksille Suomessa.

Henkilötietoja vastaanotetaan ja käsitellään lainanvälityspalveluiden toteuttamiseksi. Tiedot hankitaan Luotonhakijalta tai hänen viralliselta edustajaltaan, viranomais- tai muista julkisista rekistereistä sekä luottotietorekistereistä.

Suomen Verkkobonus Oy sekä LVS Brokers Oy käyttää rekisterissään olevia käyttäjätietoja myös Luotonhakijoille suunnattuun markkinointiin. Luotonhakijalla on oikeus kieltää Suomen Verkkobonus Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja etämyyntiä, suoramarkkinointia tai vastaavaa muuta käyttötarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti Suomen Verkkobonus Oy:n rekisteriselosteessa mainitulla tavalla.

Suomen Verkkobonus Oy:n sekä LVS Brokers Oy:n käyttäjärekisterissä olevalla Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin tallennetut tiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Kysely on maksuton kerran vuodessa. Suomen Verkkobonus Oy voi Luotonhakijan vaatimuksesta täydentää rekisterissä olevan, tarpeettoman, puutteellisen, virheellisen tai vanhentuneen tiedon tai poistaa nämä kokonaan.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on tarjolla Suomen Verkkobonus Oy:n verkkosivuilla.

Käyttämällä Suomen Verkkobonus Oy:n palveluja ja täyttämällä luottohakemuksen Suomen Verkkobonus Oy:n hallinnoimassa palvelussa suostut siihen, että liityt samalla Suomen Verkkobonus Oy:n sekä LVS Brokers Oy:n asiakaskerhojen jäseneksi. Asiakaskerho on maksuton. Suomen Verkkobonus Oy:llä sekä LVS Brokers Oy:llä on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät etuasiakkuuteesi ja käyttää näitä tietoja ilmoittaakseen sinulle uusista tarjouksista tai palveluista.